ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัวชื่อ:นางสาวประภัสสร จันเปรียง (ปาน)
เกิด:28 สิงหาคม 2540
ที่อยู่ปัจจุบัน: 10 หมู่ 18 บ้านเนินเสรี ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
ประวัติการศึกษา
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์
-ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
อยู่ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพกิจกรรมการจัดอบรม